Договір публічної оферти
1. ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ:
Акцепт – вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цього Договору
публічної оферти.
Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою технічних
інструментів Сайту запит Користувача / Покупця на здійснення купівлі обраного ним товару(-
ів).
Користувач / Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або
отримує товар(-и) з використанням технічних інструментів Сайту.
Одержувач – Користувач / Покупець або інша особа, яка від імені Користувача / Покупця
фактично отримує товар(-и), що був доставлений кур'єрськими службами доставки
(компаніями-перевізниками).
Продавець - фізична особа-підприємець Грігорян Гагік Арамович, місцезнаходження: 61091,
м. Харків, вул. Харківських Дивізій, буд. 15, кв. 34. Запис в ЄДР від 24.05.2023 No
2004800000000258332.
Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця, що
стосується укладення електронного договору купівлі-продажу товару(-ів) на визначених
Продавцем умовах.
Сайт – веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за електронним посиланням
https://19store.com.ua , уключаючи всі його веб-сторінки.
Товар – товар(-и), зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання товару і є
публічною офертою Продавця, що адресовану невизначеному колу осіб – Користувачам
Сайту.

2.2. Акцептом є факт здійснення замовлення на Сайті Користувачем / Покупцем, який є
вираженим наміром здійснити придбання обраного (-их) на Сайті товару (-ів).
2.3. Акцептом Користувач / Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду з усіма
положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та
підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.
2.4. Договір вважається укладеним з моменту здійснення замовлення на Сайті.
2.5. Оплата Товару здійснюється виключно у гривні шляхом безготівкового переказу/готівкою за
фактом доставки.
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР, ЦІНА ТОВАРУ
3.1. Представлені фотозразки містять один та більше видів товару певного артикулу та текстову
інформацію про артикул, доступні розміри, вартість за одиницю товару та інше.
3.2. Вартість представленого на Сайті товару вказана без врахування ПДВ (ПДВ не
передбачений).
3.3. Відомості, розміщені на сайті Продавця за посиланням https://19store.com.ua мають
виключно інформативний характер.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Користувач / Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який товар, який є
доступним для Замовлення на Сайті.
4.2. У випадку відсутності замовленого товарув наявності, Продавець зобов’язаний довести до
відома Користувача / Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними
Користувачем / Покупцем на Сайті під час здійснення замовлення.
4.3. У випадку відсутності замовленого товару Користувач / Покупець має право замінити його
на товар, що є аналогічним моделі, що була замовлена, або анулювати замовлення
зателефонувавши за номером телефону, вказаним на Сайті посиланням
https://19store.com.ua/contacts.
4.4. Користувач / Покупець має право з будь-якої причини скасувати замовлення
зателефонувавши за номером телефону, вказаним на Сайті посиланням
https://19store.com.ua/contacts
5. ДОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, здійснюється кур'єрськими службами доставки
(компаніями-перевізниками) по території України відповідно до умов, вказаних на Сайті в
розділі «Способи оплати та доставки» за посиланням
https://19store.com.ua/paymentdelivery .
5.2. Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з відповідними правилами
перевезення вантажів кур'єрськими службами доставки (компаніями-перевізниками). З

умовами таких правил Покупець ознайомлюється на веб-сайтах відповідних компаній-
перевізників.

5.3. Разом із замовленням Покупцю надаються передбачені чинним законодавством
документи.
5.4. При отриманні товару Покупець зобов’язаний перевірити товар за кількістю, якістю,
асортиментом та комплектністю.
5.5. Фактом приймання Товару Покупцем є оплата вартості товару.

5.6. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження товару переходить до Покупця
з моменту передачі йому замовлення і проставлення ним підпису в документах, що
підтверджують доставку замовлення.
6. ПОВЕРНЕННЯ / ОБМІН ТОВАРУ
6.1. Повернення / обмін Товару належної якості здійснюється відповідно до Закону України
«Про захист прав споживачів».
6.2. Покупець має право повернути / обміняти товар належної якості на аналогічний, якщо товар
не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших
причин не може бути ним використаний за призначенням.
6.3. Покупець має право повернути / обміняти товар належної якості протягом 14
(чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання товару виключно за умови, що товар не
використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби,
ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим товаром,
або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї
пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код,
що дає змогу Покупцеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим
документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надісланий електронний
розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу
електронної пошти.
6.4. Повернення Товару належної якості здійснюється за рахунок Покупця.
6.5. Повернення Товару неналежної якості. У разі виявлення протягом встановленого
гарантійного строку недоліків товару Покупець, в порядку та у строки, що встановлені
законодавством, має право вимагати пропорційного зменшення ціни товару або
безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк або відшкодування витрат на
усунення недоліків товару.
6.6. У випадку повернення товару, що має істотний недолік відповідно до Закону України «Про
захист прав споживачів» Продавець повертає Покупцеві грошові кошти, витрачені Покупцем
на послугу з оплати доставки товару компанією-перевізником, по факту повернення Товару.
6.7. Додаткові положення щодо порядку повернення / обміну товарів зазначені у розділі Сайту
«Обмін та повернення» за посиланням https://19store.com.ua/exchangeandreturn .
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
7.1. Продавець має право:
7.1.1. в односторонньому порядку призупинити продаж товарів (відмовити у оформленні
замовлення / продажі та доставці товарів) у випадку порушення Користувачем /
Покупцем умов цієї Публічної оферти;
7.1.2. На власний розсуд в односторонньому порядку змінювати ціну на товари. У будь-якому
випадку, ціна Товару підтвердженого Продавцем замовлення залишається незмінною;
7.1.3. У разі відсутності замовлених Користувачем / Покупцем товарів, Продавець вправі
виключити зазначений товар із замовлення / анулювати замовлення, обов’язково
повідомивши про це Покупця засобами зв’язку, які були зазначені під час здійснення
замовлення;
7.1.4. На власний розсуд в односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Публічної
оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни

набувають чинності з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк
набрання чинності не визначений додатково під час їх публікації.
7.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які
проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами
Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності,
надсилати на адресу електронної пошти Користувачів / Покупців електронні листи з
інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні
пропозиції Продавця;
7.1.6. Організовувати доставку замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.
7.2. Продавець зобов’язується:
7.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та
підтверджені замовлення;
7.2.2. Доставити товар згідно з оформленим замовленням та умовами цієї Публічної оферти;
7.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики товару під час його пакування та підготовки
до доставки;
7.2.4. Жодним чином не розголошувати персональні дані Користувачів / Покупців,
Одержувачів;
7.2.5. Надати кожному Користувачеві / Покупцеві можливість відмовитись від отримання
рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій, що направляються на адресу
електронної пошти, що була вказана під час здійснення замовлення.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА / ПОКУПЦЯ
8.1. Користувач/Покупець має право:
8.1.1. Обрати товар (-и), оформлювати та направляти замовлення на відповідній сторінці Сайту;
8.1.2. Вимагати від Продавця виконання умов цієї Публічної оферти;
8.1.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій
Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача /
Покупця;
8.2. Користувач / Покупець зобов’язується:
8.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та
положеннями;
8.2.2. Ознайомитись з інформацією про товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до
моменту оформлення та направлення замовлення;
8.2.3. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної
оферти замовлення;
8.2.4. Під час оформлення замовлення надати Продавцю повну інформацію, що необхідна для
здійснення доставки замовлення. Користувач / Покупець несе повну відповідальність за
надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання
Продавцем обов’язків щодо організації доставки товару.
8.2.5. Користувач / Покупець або Одержувач при одержанні замовлення повинні впевнитися у
цілісності та комплектності товару шляхом огляду вмісту замовлення. У випадку
виявлення пошкоджень чи неповної комплектації товару – зафіксувати всі відмінності в

акті, який разом із Покупцем повинна підписати відповідальна особа компанії-
перевізника.

8.2.6. Ознайомитись з відповідними правилами перевезення вантажів кур'єрськими службами
доставки (компаніями-перевізниками) до моменту оформлення замовлення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та
можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але невиключено мережі Інтернет),
за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
9.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача / Покупця має бути оформлена письмово.
Продавцем будуть прийняті усі необхідні заходи задля задоволення скарги або претензії
Користувача / Покупця, якщо така скарга або претензія буде обґрунтованою та оформленою
відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у
тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення, недійсності підлягають
вирішенню у відповідному суді згідно правил підсудності, визначених чинним
законодавством України.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов’язань, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин
надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язане з волевиявленням сторін та які
виникли після укладення договору та безпосередньо вплинули на виконання умов договору
і які сторони не могли ані передбачити, ані попередити. Форс-мажорними визнаються
обставини, перелічені у частині 2 статті 141 Закону України «Про Торгово-промислові палати
України».

10.2.Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-
мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про

виникнення вище вказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів
надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде
відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим
належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем
виникнення форс-мажорних обставин.
11. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
11.1.При акцепті договору Користувач / Покупець надає свою згоду на збір та обробку
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
11.2.Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних».
11.3.Будь-яка інформація, отримана від Користувача / Покупця, ніколи і за жодних умов НЕ буде
надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним на момент такої
передачі законодавством України.
11.4.Надана Користувачем / Покупцем інформація використовується при обробці замовлення, а
також для надання Користувачу / Покупцю комерційних пропозицій Продавця.
11.5.Для того щоб забезпечити Користувача / Покупця інформацією щодо продукції, розміщеної
на Сайті, Продавець може надсилати інформаційні повідомлення на вказану під час
здійснення замовлення Користувачем / Покупцем адресу електронної пошти.
12. ІНШЕ

12.1.До правовідносин, що виникають між Продавцем та Користувачем / Покупцем
застосовуються норми чинного законодавства України.
12.2.Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного
зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар НЕ
претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки.
Для уточнення інформації щодо Товару Користувач / Покупець повинен звернутися за
контактним номером телефону, що вказаний за Сайті за посиланням
https://19store.com.ua/contacts .
12.3.Продавець може здійснювати аудіофіксацію розмов з використанням відповідного
телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувача / Покупця про факт
здійснення такої аудіофіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись
Продавцем для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів а також, з метою
підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що Користувач
/ Покупець, який не згоден з аудіофіксацією розмови, має змогу не продовжувати
спілкування після отримання повідомлення про здійснення аудіофіксації.
12.4.Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію,
представлену на Сайті.

19STORE, 2019